Personnummer 669
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-10-30
Doddatum 1931-03-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1913-09-16
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Bengta
Efternamn Andreasson
TidigareEfternamn Olofsdotter
NormeratFornamn Bengta
NormeratEfternamn Andreasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Haghult Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)