Personnummer 67
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1846-09-19
Doddatum 1921-06-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1880-09-18
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Ög
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013