Personnummer 673
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-10-06
Doddatum 1915-07-15
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1881-02-16
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Carl Gustav
Efternamn Branting
NormeratFornamn Karl Gustav
NormeratEfternamn Branting
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Heinge 2
Dodforsamling Lövestad (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013