Personnummer 674
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-07-25
Doddatum 1935-12-30
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-12-29
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Karl
Efternamn Dahlqvist
NormeratFornamn Karl
NormeratEfternamn Dalkvist
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013