Personnummer 676
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-08-11
Doddatum 1936-10-05
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1913-08-25
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Gummesson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Gummesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åsumtorp 8
Dodforsamling Norra Åsum (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013