Personnummer 679
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-08-02
Doddatum 1937-02-13
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1931-10-12
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Gustaf
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013