Personnummer 68
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1844-05-10
Doddatum 1923-12-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1915-11-19
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Peter
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Peter
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Vg
Dodforsamling Markaryd
FadernsFornamn Sven (1806–1882)
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Johanna (1807–1878)
ModernsEfternamn Gunnesdotter
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013