Personnummer 680
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-10-29
Doddatum 1932-02-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-10-14
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Gustaf
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013