Personnummer 682
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-03-14
Doddatum 1930-03-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1928-07-04
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven Peter
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Sven Peter
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Stenshult
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013