Personnummer 684
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-09-25
Doddatum 1928-04-14
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1913-10-28
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Kristina
Efternamn Jonasson
TidigareEfternamn Johannesdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013