Personnummer 690
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-06-09
Doddatum 1918-12-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-01-02
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Lena
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Andersdotter
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Köphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013