Personnummer 691
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-03-14
Doddatum 1932-04-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1878-02-02
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Sven
Efternamn Nilsson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd köping
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013