Personnummer 694
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-08-19
Doddatum 1935-05-10
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-01-21
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Anders
Efternamn Persson
NormeratFornamn Anders
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd köping
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013