Personnummer 695
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-06-16
Doddatum 1905-08-26
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Jonas
Efternamn Persson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Persson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Ovrigt1 Obefintlig reg sid 1. Anm: Död på Åland
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013