Personnummer 70
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1840-01-04
Doddatum 1915-11-19
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1875-11-06
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kristina
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Svensdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Svensson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ulvaryd Vg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013