Personnummer 701
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1850-07-29
Doddatum 1920-12-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1917-08-12
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Johannes
Efternamn Sjöberg
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Sjöberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodforsamling Vallentuna (Stockholms län)
Ovrigt1 Skriven "Å socknen"
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013