Personnummer 707
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-07-06
Doddatum 1927-09-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1877-12-31
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Nils
Efternamn Bondesson
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Bondesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd köping
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013