Personnummer 710
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-07-19
Doddatum 1927-01-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1925-07-14
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Ekström
TidigareEfternamn Johansdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Ekström
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress nr. 7 Tånga
Dodforsamling Välinge (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013