Personnummer 711
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-04-10
Doddatum 1918-07-27
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Civilstand ogift
Fornamn Gustaf
Efternamn Engblom
NormeratFornamn Gustav
NormeratEfternamn Engblom
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Törsta
Dodforsamling Boteå (Västernorrlands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013