Personnummer 712
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-05-19
Doddatum 1906-04-18
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1896-11-07
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Engblom
TidigareEfternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Engblom
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Nr 16 Kvidinge
Dodforsamling Kvidinge (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013