Personnummer 713
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-01-28
Doddatum 1932-02-27
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1893-11-17
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Emma Charlotta
Efternamn Grahn
TidigareEfternamn Jonsson
NormeratFornamn Emma Charlotta
NormeratEfternamn Gran
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ekollonet 5
Dodforsamling Linköping (Östergötlands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013