Personnummer 716
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-11-28
Doddatum 1939-11-06
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1889-03-22
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna Kristina
Efternamn Johannesson
TidigareEfternamn Gunnesdotter
NormeratFornamn Johanna Kristina
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013