Personnummer 717
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-07-01
Doddatum 1936-08-03
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-04-17
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd köping
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013