Personnummer 72
Fodelsedatum 1838-10-02
Kon M
Fornamn Andreas
Efternamn Magnusson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Magnusson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd