Personnummer 721
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-09-08
Doddatum 1924-11-04
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1871-01-05
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Jonasson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Koddeböke
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013