Personnummer 724
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-06-11
Doddatum 1902-05-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1874-09-13
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Andreas
Efternamn Karlsson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Markaryd Ng nr 4
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013