Personnummer 726
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-02-05
Doddatum 1922-01-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1884-08-28
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Anna Lena
Efternamn Nilsson
TidigareEfternamn Jönsson
NormeratFornamn Anna Lena
NormeratEfternamn Nilsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Gundrastorp 2
Dodforsamling Vittsjö (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013