Personnummer 73
Kalltyp Bouppteckning, KGF, Emiweb
Fodelsedatum 1838-05-01
Kon K
Fornamn Christina
Efternamn Melin
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Melin
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
FadernsFornamn Johannes (1791–1869)
FadernsEfternamn Johansson Melin
ModernsFornamn Johanna (1799–1864)
ModernsEfternamn Nilsdotter
Kalla1 Sunnerbo häradsrätt (G) FII:53 p 2445
Kalla2 KGFs Databas 2010
Kalla3 EmiWeb SCB Emigranter