Personnummer 733
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-03-11
Doddatum 1914-05-17
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-04-08
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Svensdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Svensdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Skiphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013