Personnummer 736
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-02-14
Doddatum 1925-04-08
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1874-06-13
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johannes
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Johannes
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Ripe
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013