Personnummer 737
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-03-21
Doddatum 1905-04-07
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1872-00-00
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kristina
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Karlsson
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Önnestad 41
Dodforsamling Önnestad (L)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013