Personnummer 739
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-02-17
Doddatum 1902-04-09
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1878-11-17
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Sanna
Efternamn Svensson
TidigareEfternamn Jonasdotter
NormeratFornamn Sanna
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Menlösa 3
Dodforsamling Våstorp (Hallands län)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013