Personnummer 740
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1849-02-04
Doddatum 1917-05-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1900-11-21
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Svensson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Svensson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Kornberga Sg utjord
Dodforsamling Hallaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013