Personnummer 741
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1848-01-07
Doddatum 1930-04-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1897-05-01
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Andersson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Andersson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hannabad Sjögård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013