Personnummer 745
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1848-12-23
Doddatum 1915-03-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1879-02-23
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Johan
Efternamn Carlsson Gren
NormeratFornamn Johan
NormeratEfternamn Karlsson Gren
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hjortshög 10
Dodforsamling Kropp (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013