Personnummer 747
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1848-10-20
Doddatum 1918-01-07
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1906-04-17
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Gustafsson
TidigareEfternamn Nilsdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Gustavsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Åmot Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Ovrigt1 Anm: Enl HFL född 18481120
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013