Personnummer 751
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1848-04-20
Doddatum 1918-01-16
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1876-01-21
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Johansson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Johansson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress N Haghult, Karlsro
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013