Personnummer 753
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1848-04-25
Doddatum 1929-01-01
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1877-12-27
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Johanna
Efternamn Jonasson
TidigareEfternamn Karlsdotter
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Jonasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Trälora Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013