Personnummer 763 763
Kalltyp SDB Folkräkning
Fodelsedatum 1848-03-07 1848-00-00
Doddatum 1939-04-21
Kalldatum 2017-00-00 1930-00-00
DatumAndratCivilstand 1916-04-04
Kon K K
Civilstand änk. änk.
Fornamn Jubelina Jubelina
Efternamn Persson Persson Johansdotter
TidigareEfternamn Johansdotter
NormeratFornamn Jubelina Jubelina
NormeratEfternamn Persson Persson Johansdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Björnholm
Dodforsamling Skånes-Fagerhult (L) Fagerhult
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013 Folkräkning 1930
Titel Åboänka
Boendeadress Björnholm