Personnummer 765
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1848-04-24
Doddatum 1926-06-11
Kalldatum 2017-00-00
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Gustava
Efternamn Rydén
TidigareEfternamn Göransson
NormeratFornamn Gustava
NormeratEfternamn Rydén
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Hökhult
Dodforsamling Hinneryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013