Personnummer 77
Fodelsedatum 1838-04-24
Kalldatum 2017-00-00
Kon M
Fornamn Nils
Efternamn Nilsson
Suffix d.y.
NormeratFornamn Nils
NormeratEfternamn Nilsson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd