Personnummer 774
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-10-10
Doddatum 1930-01-02
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1894-10-24
Kon M
Civilstand gift
Fornamn Jonas
Efternamn Andreasson
NormeratFornamn Jonas
NormeratEfternamn Andreasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Skiphult
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version)