Personnummer 775 775
Kalltyp SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1847-10-31 1847-10-31
Doddatum 1912-01-03 1912-00-00
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1865-06-22
Kon K K
Civilstand gift
Fornamn Gustava Gustava
Efternamn Appelberg Appelberg
NormeratFornamn Gustava Gustava
NormeratEfternamn Appelberg Appelberg
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd
Dodadress Århult Mg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 7 1860-2016 Släktforskare (Birgit B.)
Fodelseadress Brånhult
FadernsFornamn Gustaf
FadernsEfternamn Appelberg (1807–1861)
ModernsFornamn Anna
ModernsEfternamn Larsdotter (1816–1870)