Personnummer 776
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-10-20
Doddatum 1917-06-17
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1889-04-09
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Benedikta
Efternamn Bolmgren
NormeratFornamn Benedikta
NormeratEfternamn Bolmgren
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Trälora Skattegård
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013