Personnummer 777
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-04-24
Doddatum 1920-03-24
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-12-09
Kon K
Civilstand änk.
Fornamn Johanna
Efternamn Carlsson
TidigareEfternamn Svensson
NormeratFornamn Johanna
NormeratEfternamn Karlsson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Falken 4
Dodforsamling Malmö Sankt Johannes (M)
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013