Personnummer 778
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-02-04
Doddatum 1918-08-11
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1905-05-31
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Olof
Efternamn Eliasson
NormeratFornamn Olof
NormeratEfternamn Eliasson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Torp
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013