Personnummer 779 779 779
Kalltyp SCB, Folkräkning SDB Släktforskare
Fodelsedatum 1847-00-00 1847-01-23 1847-01-23
Kalldatum 1860-00-00 2017-00-00
Kon K K K
Civilstand ogift ogift
Fornamn G Gustava Gustava
Efternamn Gunnesdotter Gunnesdotter Gunnesdotter
NormeratFornamn G Gustava Gustava
NormeratEfternamn Gunnesdotter Gunnesdotter Gunnesdotter
Boendeadress Sjöaryd Kronogård
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd Markaryd Markaryd
Dodforsamling Markaryd Markaryd
FadernsTitel hemmansägare
FadernsFornamn Gunne Gunne
FadernsEfternamn Svensson Svensson (1802–1890)
ModernsFornamn S
ModernsEfternamn Gudmundsdotter Gudmundsdotter, (Chri)Stina (1806–1890)
Kalla1 Folkräkning 1860 Sveriges dödbok 7 1860-2016 (fullständig version) Släktforskare (Birgit B.)
Kalla2 Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Primärmaterial, utdrag ur husförhörslängderna, SE/RA/420401/03/H 1 A/42 (1860), bildid: A0056049_00399
Doddatum 1901-04-28
Dodadress Sjöaryd kronogård