Personnummer 78
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1837-11-05
Doddatum 1925-08-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1885-11-22
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Andreas
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Andreas
NormeratEfternamn Johannesson
Boendeadress Markaryd
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Bråthult
Dodforsamling Markaryd
FadernsFornamn Johannes (1816–1875)
FadernsEfternamn Persson
ModernsFornamn Anna (1806–1839)
ModernsEfternamn Jönsdotter
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013