Personnummer 782
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-11-05
Doddatum 1944-01-20
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1939-11-06
Kon M
Civilstand änk.
Fornamn Sven
Efternamn Johannesson
NormeratFornamn Sven
NormeratEfternamn Johannesson
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Boda
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013