Personnummer 783
Kalltyp SDB
Fodelsedatum 1847-11-23
Doddatum 1903-11-04
Kalldatum 2017-00-00
DatumAndratCivilstand 1882-12-09
Kon K
Civilstand gift
Fornamn Kristina
Efternamn Johannisdotter
NormeratFornamn Kristina
NormeratEfternamn Johannesdotter
FodelseForsamlingLanLandskap Markaryd
Dodadress Mistehult Mg, Wångaberg
Dodforsamling Markaryd
Kalla1 Sveriges dödbok 6 1901-2013